Recente nieuwsberichten

Nieuwe plaatsbepalingsregels inzake btw voor B2B goederenvervoer vanaf 23/11/2017

26.06.2018

Goederenvervoerdiensten en daarmee samenhangende diensten vinden in een B2B-situatie in principe steeds plaats daar waar de ontvanger van de dienst is gevestigd. Hierop bestaan echter enkele afwijkingen, die inmiddels door een recente wijziging van KB nr. 57 W.BTW werden aangepast en sinds 23/11/2017 van kracht zijn. Een circulaire van 31/05/2018 brengt verduidelijking.

Lees verder ...

BTW op online kans- en geldspelen: opnieuw vrijgesteld vanaf 22/05/2018

20.06.2018

Online kans- en geldspelen, andere dan loterijen, waren sinds 1 augustus 2016 onderworpen aan btw. Daardoor maakte de federale overheid de online kans- en geldspelen duurder dan de fysieke variant, terwijl deze bevoegdheid bij de Gewesten ligt en niet bij de federale overheid

Lees verder ...

Belastingvrij dividend tot € 640 per jaar

13.06.2018

De toekenning van een standaard dividend aan natuurlijke personen is op vandaag steeds onderworpen aan 30% roerende voorheffing. Vanaf 1 januari 2018 kan elke belastingplichtige de ingehouden roerende voorheffing op de eerste € 640 dividend recupereren.

Lees verder ...

Tax shelter voor startende ondernemingen: nu ook voor bedrijfsleiders

3.05.2018

Natuurlijke personen die intekenen in het kapitaal van een startende KMO kunnen een  belastingvermindering in de personenbelasting van 30% verkrijgen bij een intekening in een startende KMO, en een belastingvermindering van 45% bij een investering in een startende micro-onderneming

Lees verder ...

GDPR

26.03.2018

De nieuwe Europese wetgeving GDPR wil de privacy van de burger beter beschermen. Wat betekent dit concreet, en wat is de impact ervan op gebruikers en bedrijven? Een kort overzicht van de algemene lijnen.

Lees verder ...

Onvoldoende of niet voorafbetalen wordt een pak duurder voor vennootschappen

20.03.2018

Vennootschappen die belastbare winsten behalen, dienen in principe vennootschapsbelasting te betalen.  Deze wordt finaal berekend in de aangifte vennootschapsbelasting en dient betaald te worden ongeveer 10 à 12 maand na het einde van het boekjaar.  De overheid wenst echter deze verschuldigde belastingen sneller te innen en past daarom een belastingvermeerdering toe wanneer een vennootschap te weinig of geen voorafbetalingen uitvoert.  Kleine vennootschappen worden evenwel gedurende de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting vrijgesteld van de vermeerdering.

Lees verder ...

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen : opgelet met overschrijding jaaromzet

13.03.2018

Ondernemingen met een jaaromzet van maximaal € 25.000 kunnen inzake btw opteren voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Deze optie zorgt ervoor dat de kleine onderneming geen periodieke btw-aangiften meer hoeft in te dienen, op verkopen geen btw moet aanrekenen en in bepaalde gevallen dient ook geen jaarlijkse klantenlisting meer ingediend te worden. De keerzijde van de medaille is dat de btw op aankoopfacturen niet kan gerecupereerd worden.  Deze regeling betekent voor veel kleine ondernemingen een grote vereenvoudiging. U moet wel steeds de omzet nauwlettend in het oog ...

Lees verder ...

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen vanaf 01/07/2018

7.03.2018

Het gemiddelde pensioen voor een zelfstandige bedraagt ongeveer € 900 per maand. Indien u een groter aanvullend pensioen wenst, denkt u wellicht al snel aan het klassieke pensioensparen of een VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen). Terwijl bedrijfsleiders daarbovenop via hun vennootschap een IPT (Interne PensioenToezegging) kunnen afsluiten om een extra pensioenkapitaal op te bouwen, kunnen zelfstandigen die actief zijn via hun eenmanszaak hier niet van genieten. Om tegemoet te komen aan deze ongelijkheid heeft de wetgever recent in een nieuwe regeling voorzien, waarbij zelfs ...

Lees verder ...

Logiessubsidie

19.01.2018

Toerisme Vlaanderen wil met de logiessubsidie uitbaters graag een duwtje in de rug geven bij de verdere uitbouw van kwalitatieve logies in Vlaanderen.

Lees verder ...

Projectsteun voor innovaties in de landbouw

16.01.2018

Het Departement Landbouw en Visserij (VLIF) wil met deze projectsteun innovaties op het vlak van productie, verwerking en verkoop van landbouwproducten stimuleren. Deze subsidie vormt een aanvulling op de gewone VLIF-investeringssteun.

Lees verder ...