Recente nieuwsberichten

Omvorming rechtbank van koophandel naar ondernemingsrechtbank

9.11.2018

Door de modernisering van het ondernemingsrecht werd de rechtbank van koophandel op 1 november 2018 omgevormd tot de ondernemingsrechtbank. 

Lees verder ...

Decembervoorschot btw voor kwartaalaangevers: te betalen uiterlijk op 24/12/2018

4.11.2018

Sinds 01/04/2017 is het voor kwartaalaangevers btw niet langer verplicht om kwartaalvoorschotten btw te betalen. Om gelijkheid met maandaangevers te behouden, is het wel verplicht om een 'decembervoorschot' te betalen.

Lees verder ...

Brexit Impact Scan

3.10.2018

De Brexit, waarbij het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten, is voorlopig voorzien voor 29/03/2019. 

Lees verder ...

Afschaffing basiskennis bedrijfsbeheer in Vlaanderen vanaf 1 september 2018

21.09.2018

Wanneer u voor 1 september 2018 een onderneming wou beginnen, moest u via een getuigschrift of relevante ervaring kunnen aantonen dat u over de nodige kennis beschikt om een bedrijf te kunnen opstarten en het dagelijks beheer in handen te nemen.

Lees verder ...

Nieuwe regelgeving registratiebelasting bij aankoop van de enige gezinswoning in het Vlaamse Gewest

11.09.2018

Indien u voor 1 juni 2018 een woning in het Vlaamse Gewest kocht, dan betaalde u standaard 10% registratiebelasting op de aankoopprijs. Bedroeg het kadastraal inkomen van de woning maximaal € 745, dan kon u van het verlaagde tarief van 5% genieten.

Lees verder ...

UBO-register: deadline 31/03/2019

4.09.2018

Het UBO-register (ultimate beneficial owner of uiteindelijk begunstigde) is een nieuw register met als doel de uiteindelijk begunstigde van een vennootschap of een andere juridische entiteit te identificeren, ook wanneer dat vermogen in complexe juridische constructies is onderverdeeld.

Lees verder ...

Verhoging vrijgestelde bedragen sociale voordelen

29.08.2018

Bepaalde geschenken aan werknemers worden niet als loon beschouwd, maar als een sociaal voordeel. Deze geschenken zijn niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing of sociale bijdragen, waardoor dit een interessant cadeautje voor de werknemer kan zijn

Lees verder ...

Nieuw beleid inzake btw-boetes

24.08.2018

De btw-wetgeving kent een resem aan boetes op allerhande overtredingen. De belastingplichtige kan daarbij steeds een gemotiveerd verzoek tot kwijtschelding van deze boetes indienen. De administratie beslist dan of zij de boete geheel, gedeeltelijk of helemaal niet zullen kwijtschelden

Lees verder ...

Daling voordeel alle aard woning: van factor 3,8 naar 2

22.08.2018

Wanneer een vennootschap gratis een woning aan de bedrijfsleider of een personeelslid ter beschikking stelt, dan verkrijgt de genieter een belastbaar voordeel van alle aard. De administratie staat toe dat dit voordeel geraamd wordt op basis van een forfaitaire formule.

Lees verder ...

BTW op pro deo-diensten door advocaten en gerechtsdeurwaarders: uitgesteld voor onbepaalde duur

21.08.2018

Tot op heden waren zowel pro deo-diensten verricht door advocaten in het kader van de tweedelijnsbijstand als pro deo-diensten verricht door gerechtsdeurwaarders in het kader van de rechtsbijstand onderworpen aan 0% BTW.

Lees verder ...