print this page

Wijziging inzake de voorafbetalingen 2019

18.12.2018

Ondernemingen die belastbare winsten behalen, dienen in principe belastingen te betalen.  Deze wordt finaal berekend in de aangifte en dient betaald te worden ongeveer 10 à 12 maand na het einde van het belastbaar tijdperk.  De overheid wenst echter deze verschuldigde belastingen sneller te innen en past daarom een belastingvermeerdering toe wanneer een vennootschap te weinig of geen voorafbetalingen uitvoert. (lees hier meer over)

Wijzigingen vanaf 2019

Met ingang van de voorafbetalingen voor aanslagjaar 2020 (stortingen vanaf 21/12/2018) zal de stand van de voorafbetalingen digitaal via myminfin kunnen geraadpleegd worden. De papieren attesten van de voorafbetalingen worden daarmee afgeschaft.

De voorafbetalingen vanaf 21/12/2018 moeten gestort worden op een nieuw rekeningnummer, namelijk BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek.

De voorafbetalingen zullen eveneens met een nieuwe gestructureerde mededeling moeten worden gestort. Elke betalingsuitnodiging vanaf aanslagjaar 2020 zal de nieuwe gestructureerde mededeling vermelden.

Voorafbetalingen voor het 4e kwartaal van het aanslagjaar 2019

De voorafbetaling voor het 4e kwartaal van het aanslagjaar 2019 moet nog steeds met de oude gestructureerde mededeling op het oude rekeningnummer BE20 6792 0023 3056 (Dienst Voorafbetalingen-vennootschappen) betaald worden. Indien u nog deze voorafbetaling wilt uitvoeren, moet u wel snel zijn: de deadline voor de voorafbetaling voor het 4e kwartaal van het aanslagjaar 2019 is immers 20/12/2018. Uw dossierbeheerder kan u hier steeds in bijstaan.
 

Terug naar het overzicht