print this page

Subsidie voor ecologisch en veilig transport: niet enkel voor de transportsector

18.12.2017

Vlaamse ondernemingen die investeren in de vergroening en verkeersveiligheid van hun vrachtwagens met een MTM van minstens 3,5 ton kunnen vanaf 20 november 2017 een subsidie aanvragen voor de uitgaven gemaakt na 1 januari 2017. De steun bedraagt maximaal 80% op de in aanmerking komende uitgaven, beperkt tot € 3.000 per voertuig en beperkt tot € 100.000 voor de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019 samen.

 

Welke uitgaven?

De uitgaven met een contract- of factuurdatum na 1 januari 2017 (aankoop, huur of leasing) in de volgende categorieën komen in aanmerking voor de subsidie:

  • Rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag
  • Extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft
  • Extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast
  • De uitgaven ter bevordering van de efficiëntie
  • Maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats
  • Maatregelen ter vermijding van diefstal

 

Het gaat bijvoorbeeld over de uitgaven voor de installatie van een alcoholslot, lane keeping assistance, dodehoekcamera’s en –spiegels, bandendruksystemen, SCR-systemen, geluidsarme banden, transportmanagement- en planningssystemen, kosten voor deelname aan programma’s die leiden tot emissiereductietrajecten, airco in de vrachtwagen en diefstalalarminstallaties. De volledige lijst kan u hier terugvinden.

De volgende categorieën uitgaven komen echter nooit in aanmerking voor de subsidie:

Maatregelen die wettelijk verplicht zijn
Maatregelen die de homologatie van het voertuig wijzigen en waarvoor geen nieuwe goedkeuring is verkregen
Maatregelen voor voertuigen die minder dan drie jaar in de onderneming aanwezig blijven
Gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming en niet- gespecialiseerde adviezen

De installatiekosten en de BTW worden ook van de subsidie uitgesloten.

 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De steun bedraagt maximaal 80% van bovenvermelde uitgaven (exclusief installatiekosten en BTW), beperkt tot een maximum van € 3.000 per voertuig. Daarnaast bedraagt de steun maximaal € 100.000 voor de uitgaven in de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019 samen.

 

Voor wie?

Elke onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse gewest die eigenaar of leasingnemer is van minstens 1 voertuig met een MTM van meer dan 3,5 ton dat in België is ingeschreven komt in aanmerking voor deze subsidie. De subsidie is bijgevolg niet louter tot de transportsector beperkt. Indien uw onderneming de afgelopen 3 boekjaren echter al € 200.000 subsidies heeft ontvangen via andere kanalen, dan kan u niet langer van deze subsidie genieten.

 

Aanvraagprocedure

Een onderneming kan per kalenderjaar maximaal 1 digitale steunaanvraag doen, waarbij een voertuig maar 1 kalenderjaar in aanmerking komt voor de steun. Per steunaanvraag moet het totaal van de ingediende uitgaven minstens € 1.000 bedragen. De aanvraag kan via deze link gebeuren. Uw dossierbeheerder kan u hier steeds in bijstaan.

 

Terug naar het overzicht