print this page

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen vanaf 01/07/2018

07.03.2018

Het gemiddelde pensioen voor een zelfstandige bedraagt ongeveer € 900 per maand. Indien u een groter aanvullend pensioen wenst, denkt u wellicht al snel aan het klassieke pensioensparen of een VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen). Terwijl bedrijfsleiders daarbovenop via hun vennootschap een IPT (Interne PensioenToezegging) kunnen afsluiten om een extra pensioenkapitaal op te bouwen, kunnen zelfstandigen die actief zijn via hun eenmanszaak hier niet van genieten. Om tegemoet te komen aan deze ongelijkheid heeft de wetgever recent in een nieuwe regeling voorzien, waarbij zelfstandigen zonder vennootschap bovenop het klassieke pensioensparen en het VAPZ vanaf 01/07/2018 ook een POZ (pensioenovereenkomst voor zelfstandigen) kunnen afsluiten.


Voor wie?

De POZ is enkel weggelegd voor de zelfstandigen zonder vennootschap en de meewerkende echtgenoten. De zelfstandige bedrijfsleiders komen uitdrukkelijk niet in aanmerking, aangezien zij reeds via een IPT in hun vennootschap aan bijkomende pensioenopbouw kunnen doen. U kan de POZ perfect combineren met VAPZ en pensioensparen.


80%-grens?

De maximaal te storten premie wordt berekend a.d.h.v. de 80%-grens, waarbij de som van het aanvullende en het wettelijke pensioen niet hoger mag zijn dan 80% van het gemiddelde inkomen vóór aftrek van de sociale bijdragen en VAPZ van de drie laatste loopbaanjaren. Is dat inkomen in een jaar negatief, dan zal dat verlies in mindering komen van uw gemiddelde inkomen waardoor de maximale premie zal dalen.


Fiscale behandeling?

De gestorte premies geven recht op een belastingvermindering van 30%, maar zijn wel onderworpen aan de premietaks van 4,4%. Bij uitkering bij pensionering of bij overlijden is er steeds 10% belastingen verschuldigd op het eindkapitaal.


Voor u interessant?

In vergelijking met een VAPZ is de POZ fiscaal minder interessant. In een POZ kan u weliswaar meer storten (VAPZ is in 2018 begrensd tot € 3.187,04, POZ tot de 80%-regel), maar de premies in een POZ geven slechts recht op een belastingvermindering van 30% terwijl de premies van een VAPZ integraal aftrekbaar zijn aan het marginale tarief. Vooraleer u vanaf 01/07/2018 een POZ afsluit, doet u er bijgevolg best aan om eerst uw VAPZ optimaal te benutten. Uw dossierbeheerder kan u hier steeds in bijstaan.
 

Terug naar het overzicht