print this page

Pendelfonds: subsidie voor duurzaam woon-werkverkeer: deadline 29/01/2018

08.01.2018

De Vlaamse Overheid wil de alsmaar groter wordende verkeershinder tegengaan door onder andere via het Pendelplan meer in te zetten op duurzaam verkeer. Een onderdeel hiervan betreft het Pendelfonds, dat voorziet in een subsidie voor bedrijven die investeren in een verschuiving van niet-duurzame vervoermiddelen naar duurzame vervoermiddelen.


Voor wie?

Het Pendelfonds staat open voor:

 • Individuele bedrijven, zowel kmo’s als grote ondernemingen en vzw’s
 • Groepen van bedrijven, bijvoorbeeld verschillende ondernemingen op eenzelfde bedrijventerrein
 • Partnerschappen tussen private en publieke organisaties

Op het ogenblik van de indiening van het dossier moet de aanvrager (of de groep van bedrijven die de subsidie aanvraagt) minstens 10 personen tewerkstellen. Het is in tegenstelling tot de vorige oproep niet langer vereist om in een afgebakende filegevoelige zone gelegen te zijn.


Waarvoor?

Projecten in het Vlaamse Gewest die het woon-werkverkeer duurzamer maken komen in aanmerking voor de subsidie. Personeelskosten ingevolge de organisatie van het project kunnen ook voor een deel gesubsidieerd worden.

Meer bepaald komen de volgende maatregelen voor de subsidie in aanmerking:

 • Infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen of carpooling faciliteren
 • De aankoop en leasing van bedrijfsfietsen
 • Het gebruik van auto- of fietsdeelsystemen
 • Vergoedingen voor het gebruik van het openbaar vervoer
 • Kosten voor fietsonderhoud
 • Fietsvergoedingen
 • De aankoop van (veiligheids)uitrusting voor fietsers
 • Onkosten verbonden aan communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven
 • Projectcoördinatiekosten

De projectduur is maximaal 4 jaar.


Hoeveel?

Het maximum steunbedrag is beperkt tot maximaal de helft van de kosten verbonden aan het project, met een absoluut maximum van € 200.000 per project. Voor bepaalde maatregelen  werd een afzonderlijk maximaal subsidiebedrag vastgelegd.


Wanneer?

Wees er snel bij! Indien u van plan bent om een van voormelde maatregelen binnenkort uit te voeren binnen uw bedrijf, dan moet u ten laatste op 29 januari 2018 een dossiernummer aanvragen. U heeft dit dossiernummer nodig om het volledige dossier te kunnen aanvragen tegen 16 april 2018. Uw dossierbeheerder kan u hier steeds in bijstaan.

 

Terug naar het overzicht