print this page

Omvorming rechtbank van koophandel naar ondernemingsrechtbank

09.11.2018

Door de modernisering van het ondernemingsrecht werd de rechtbank van koophandel op 1 november 2018 omgevormd tot de ondernemingsrechtbank. Door de daarmee gepaard gaande uitbreiding van het begrip "onderneming", is de nieuwe rechtbank voortaan ook bevoegd voor landbouwers, vzw's en vrije beroepers.

Ondernemingen
 

De ondernemingsrechtbank, zoals de naam al doet vermoeden, is bevoegd voor geschillen tussen ondernemingen, met uitzondering van geschillen die vallen onder de bijzondere bevoegdheid van een ander rechtscollege.

Als onderneming wordt beschouwd:

  • Elke natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, inclusief duurzame activiteiten in het kader van de deeleconomie;
  • Elke rechtspersoon behalve publiekrechtelijke rechtspersonen;
  • Elke andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die minstens de intentie heeft om winstuitkering te doen


Geschillen van natuurlijke personen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen, maar die niets met de beroepsactiviteit van de onderneming te maken hebben, vallen buiten de bevoegdheid van de nieuwe ondernemingsrechtbank.

 

Terug naar het overzicht