print this page

Logiessubsidie

19.01.2018

Toerisme Vlaanderen wil met de logiessubsidie uitbaters graag een duwtje in de rug geven bij de verdere uitbouw van kwalitatieve logies in Vlaanderen.


Voor wie?

Alle toeristische logies in Vlaanderen die beschikken over een exploitatievergunning volgens het logiesdecreet van 10/07/2008 komen in aanmerking, meer bepaald:

 • De toeristische logies die erkend zijn volgens het logiesdecreet van 5 februari 2016
 • De toeristische logies die op 1 april 2017 vergund zijn volgens het logiesdecreet van 10 juli 2008
 • De toeristische logies die op 1 april 2017 erkend zijn volgens het Toerisme voor Allen-decreet van 18 juli 2003 als hostel of vakantiewoning

Zowel de eigenaar, de exploitant als de gemachtigde van het toeristisch logies kan een aanvraag indienen.


Waarvoor?

De volgende uitgaven komen in aanmerking van de logiessubsidie:

 • Investeringen in de infrastructuur die het kind- en familievriendelijke karakter van logies verbeteren
 • Investeringen in een toegankelijke basisketen voor mensen met een fysieke drempel die leiden tot een A of A+ label, zoals investeringen in de parking, het toegangspad, de hal, …
 • Zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven
 • De volgende investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen:
  • Drinkwatertappunten
  • Lozingspunten voor chemische toiletten die aangesloten zijn op de riolering of een waterdicht reservoir
  • Afvoerplaatsen met systemen voor de lozing van grijs water van campers, inclusief de verharding

Alle aankopen en werkzaamheden die zijn gedaan vóór de datum van de subsidieaanvraag komen niet in aanmerking.


Hoeveel?

Het maximum steunbedrag is beperkt tot 25% van de aankopen en de werkzaamheden, met een absoluut maximum van € 50.000 per aanvraag.


Wanneer?

De subsidie kan tot en met 30 april 2018 aangevraagd worden door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar logiessubsidie@toerismevlaanderen.be. Uw dossierbeheerder kan u hier steeds in bijstaan.
 

Terug naar het overzicht