print this page

LEI-code voor vennootschappen met beleggingen : verplicht vanaf 03/01/2018

19.12.2017

Vanaf januari 2018 worden de nieuwe Europese MIFID II- en MIFIR-regelgevingen van kracht, met als doel de werking en transparantie van de financiële markten te verbeteren. De regelgeving wil door de identificatie van alle contractpartijen op de financiële markten tijdig systeemrisico’s identificeren. Indien uw vennootschap handelt in beursgenoteerde financiële instrumenten, dan moet uw onderneming vanaf 03/01/2018 verplicht over een LEI-code beschikken. Indien deze op die datum niet over een LEI-code beschikt, dan kan er  niet langer gehandeld worden in deze instrumenten.

 

LEI-code

De LEI-code (Legal Entity Identifier) is een afzonderlijk en uniek nummer van 20 karakters om op eenvoudige wijze wereldwijd ondernemingen die handelen in beursgenoteerde financiële instrumenten te identificeren. Op die manier kunnen marktautoriteiten sneller marktbewegingen en eventuele marktmanipulatie opsporen. De code heeft geen fiscale gevolgen.

 

Geviseerde financiële instrumenten

De LEI-code is vereist wanneer uw onderneming handelt in beursgenoteerde aandelen (eveneens vastgoedcertificaten, turbo’s, warranten en afgeleide producten), obligaties, futures, opties, staatsbons enz. Fondsen met variabel kapitaal, beleggingsverzekeringen, termijnbeleggingen, termijnrekeningen, kasbons of goud vallen niet onder de nieuwe maatregel, waardoor u voor deze laatste transacties niet over een LEI-code moet beschikken.

 

Wat indien u op 3 januari 2018 nog niet over een LEI-code beschikt?

Indien uw onderneming op 3 januari 2018 nog niet over een LEI-code beschikt, dan:

  • Zullen alle openstaande orders in effecten onmiddellijk geannuleerd worden
  • Kunnen niet langer orders in effecten doorgeven
  • Zullen transfers van effecten onmiddellijk geblokkeerd worden
  • Zal voor keuzedividenden automatisch voor cash gekozen worden.

 

Indien uw onderneming verder in financiële instrumenten en derivaten wil blijven beleggen kan u bijgevolg niet anders dan tijdig een LEI-code aan te vragen.

 

LEI-code aanvragen

De LEI-code moet op uw onderneming aangevraagd worden en kan enkel worden uitgegeven door erkende Local Operating Units. In België is enkel GSI Belgium & Luxembourg erkend om LEI-nummers uit te geven. U kan uw onderneming via deze organisatie registreren. De registratie kost € 89 en is 1 jaar geldig. Een verlenging kost € 59. Het staat u echter volledig vrij om uw onderneming bij een buitenlandse Local Operating Unit te registreren. 

 

Terug naar het overzicht