print this page

Backservice individuele pensioentoezegging: beter nog in 2017 dan in 2018

15.12.2017

Een individuele pensioentoezegging (IPT) is een aanvullend pensioen voor de bedrijfsleider die wordt afgesloten door de vennootschap met de bedrijfsleider als begunstigde. De vennootschap stort periodiek premies in een pensioenplan, waarbij de bedrijfsleider op het einde van het contract het opgebouwde pensioenkapitaal privé ontvangt na inhouding van een eindtaxatie.

 

Fiscaal aftrekbaar in de vennootschap

De gestorte premies zijn voor de vennootschap 100% fiscaal aftrekbaar zolang voldaan is aan de 80%-regel, waarbij de som van het aanvullend en het wettelijk pensioen uitgedrukt in jaarlijkse renten niet hoger mag zijn dan 80% van het laatste normale brutoloon van de bedrijfsleider vóór pensionering. Het teveel (deel in meer) is niet aftrekbaar. Bijkomend moet de bedrijfsleider ook een regelmatige maandelijkse wedde uit de vennootschap genieten.

 

Backservice

Een backservicepremie is een “inhaalpremie” voor de voorbije arbeidsjaren (tot maximaal  10 jaar) waarvoor de bedrijfsleider nog geen IPT had, of waarvoor de betaalde premies lager waren dan wat maximaal toegelaten is volgens de 80%-regel. Concreet kan de bedrijfsleider dan in 1 keer deze volledige inhaalbeweging in het pensioenplan storten. Zolang deze backservicepremie correct binnen de 80%-regel werd berekend, is deze premie net zoals de gewone periodieke premies onmiddellijk 100% fiscaal aftrekbaar in de vennootschap. Op die manier kan de bedrijfsleider direct een grotere belastingbesparing verwezenlijken en tegelijkertijd zichzelf een groter pensioenkapitaal toekennen.

 

Nog betalen in 2017 of 2018?

Aangezien de tarieven van de vennootschapsbelasting vanaf volgend jaar dalen (zie zomerakkoord), verwezenlijkt de vennootschap bij de aftrek van de backservicepremie in 2017 een grotere belastingbesparing dan bij eenzelfde aftrek in 2018.

Let wel dat de daling van de tarieven slechts ingaat voor vennootschappen met boekjaren die aanvangen per 01/01/2018. Indien de vennootschap een gebroken boekjaar voert en pas bijvoorbeeld aanvangt per 01/07/2017, dan is er  nog tijd tot het einde van dat boekjaar om de backservicepremie te storten om alsnog van de grotere belastingvermindering te kunnen genieten. Uw dossierbeheerder kan u hier steeds in bijstaan. 

 

Terug naar het overzicht