print this page

Afschaffing belasting op onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging

Op 20/03/2019 informeerden wij u reeds omtrent de mogelijke schrapping van de afzonderlijke belasting van 5% wanneer onvoldoende bezoldiging aan een bedrijfsleider-natuurlijk persoon wordt toegekend. (zie http://www.decostere.be/nl/nieuws/afschaffing-belasting-op-onvoldoende-bedrijfsleidersbezoldiging)

Op 04/04/2019 heeft de Kamer deze schrapping van de afzonderlijke belasting retroactief goedgekeurd alsof deze nooit heeft bestaan. Dit wijzigt echter niets aan de grens van € 45.000 als voorwaarde voor de toepassing van het verlaagd tarief vennootschapsbelasting; deze regel blijft bestaan.

 

Terug naar het overzicht