PB via volmacht via TOW

26.10.2018

Als de aangifte personenbelasting wordt ingediend via een beroepsbeoefenaar via Tax-on-Web, is de uiterste datum 26 oktober 2018.

Met uitzondering voor:

  • Forfaitaire belastingsplichtigen
  • Forfaitaire landbouwers

 

Terug naar de Homepage