PB op papier

30.06.2018

De aangifte personenbelasting op papier moet ingediend worden. Als u de aangifte via Tax-on-Web indient, heeft u nog tot en met 13 juli 2018.

Als de aangifte personenbelasting wordt ingediend via een beroepsbeoefenaar via Tax-on-Web, is de uiterste datum 26 oktober 2018.

Terug naar de Homepage