Het nieuw erfrecht

08.05.2018

Heeft het nieuwe erfrecht, dat in werking treedt op 1 september 2018, een invloed op uw vermogen ? Op uw bestaande planning ? Op uw nalatenschap ?

Of is het slechts ‘een ver van uw bed show’ ?

 

 • Ik heb aan mijn zoon en dochter eenzelfde waarde geschonken, aan mijn zoon cash en aan mijn dochter bakstenen. Blijft de waarde van de geschonken goederen (in rekening te nemen op het moment van mijn overlijden) dezelfde onder het nieuwe erfrecht ?
   
 • Ik ben feitelijk samenwonend en heb geen kinderen. Ik wens mijn volledige vermogen na te laten aan mijn samenwonende partner. Komen mijn ouders automatisch tot mijn nalatenschap of kan ik hen onterven ?
   
 • Heeft het nieuwe erfrecht een invloed op mijn bestaande successieplanning ?
   
 • Is het mogelijk om mijn zorgbehoevend kind meer te geven dan mijn andere kinderen ?
   
 • Wat is een verklaring van behoud? Is de opmaak ervan nuttig in mijn situatie ?
   
 • Is mijn notariële schenking die ik gedaan heb in 2015 nog geldig volgens de bepalingen van het nieuwe erfrecht ?
   
 • Wat zijn de concrete gevolgen van schenkingen die ik gedaan heb vóór 1 september 2018 op twee verschillende tijdstippen ?
   
 • Ik heb drie jaar geleden de aandelen van mijn familiale vennootschap geschonken aan mijn zoon (opvolger) met voorbehoud van vruchtgebruik. Zal bij mijn overlijden mijn zoon zijn geleverde inspanningen moeten delen met zijn zus die niet heeft meegewerkt ?
   
 • Wordt mijn nalatenschap/erfenis behandeld volgens het oude of het nieuwe erfrecht ?
   
 • Wat kan en wat kan niet geregeld worden in een globale erfovereenkomst en wat is het verschil met een punctuele erfovereenkomst? Kan ik vanaf 1 september 2018 mijn volledige nalatenschap regelen bij leven in samenspraak met mijn echtgeno(o)t(e) en/of kinderen ?

 

Voorgaande en nog veel meer vragen zullen beantwoord worden op onze info-avonden over ‘Het nieuwe erfrecht’ gegeven op navolgende data:

 • Dinsdag 24/04/2018 Ter Biest, Lauwbergstraat 237 te 8930 Menen;
 • Dinsdag 08/05/2018 Holiday Inn Expo Gent, Maaltekouter 3 te 9051 Gent.


Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 16 april – seminarie@decostere.be  – 056 64 71 01

Terug naar de Homepage